Skip to main content

Consulting Servicer fir d'Ëmsetzung vun enger effektiver Gouvernance mat enger prozessorientéierter Approche.

 

processCentric Training logo

Training am Beräich vum Prozessmanagement, Gestioun vun Verännerungs-Projet'en an prozessorientéiertem Management.

 

processCentric Practice logo

Aktiv Ënnerstëtzung fir e strategeschen Prozessmanagement ze etabléieren, fir en prozessorientéierten Management an d'Ëmsetzung vun Verännerungs-Projet'en.